english suomenkielinen Chinese

Suomalaisyrityksiä tutuksi kiinalaisille videokonferenssien avulla

01.08.2014

Hermia Yrityskehitys järjesti torstaina 31.7. yhdessä kiinalaisen tytäryrityksensä WiTTC:n kanssa videokokouksen, jossa esiteltiin kiinalaisille tahoille seitsemän Kiinan markkinoista kiinnostunutta suomalaista yritystä.

Hermia Yrityskehitys järjesti torstaina 31.7. yhdessä kiinalaisen tytäryrityksensä WiTTC:n kanssa videokokouksen, jossa esiteltiin kiinalaisille tahoille seitsemän Kiinan markkinoista kiinnostunutta suomalaista yritystä. Esityksissä käytiin läpi yritysten projekteja ja esiteltiin teknologioita kiinalaisille organisaatioille. WiTTC:n toimistoon Wuxiin oli saapunut 15 yritysvierasta ja videoyhteys oli lisäksi lukuisiin JAST:n (Jiangsu Association for Science and Technology) eri kaupunkien toimistoihin. JAST:lla on toimistot kymmenissä kaupungeissa Kiinan Jiangsun provinssissa, joilla taas on hyvä tuntemus oman alueens alukuisiin yrityksiin. Videokokous järjestettiin match-making tarkoituksessa ja se pohjustaa Hermia Yrityskehityksen myöhemmin syksyllä järjstettävää vuotuista Business Sprint match-making matkaa Kiinaan.

Videokokouksen aikana esiteltiin lyhyesti mukana olleet tahot. Sen jälkeen jokaisesta suomalaisesta yrityksestä pidettiin n. 10min esittely, jonka Hermia Yrityskehityksen Operation manager Wendy Keski-Keturi käänsi kiinaksi. Esittelyjen jälkeen pidettiin kyselyosio, jossa kiinalaiset tahot pääsivät tarkentamaan tietojaan heitä kiinnostaneista yrityksistä ja teknologioista.

Järjestelyn kokemukset uuden teknologian hyödyntämisessä kumppanien hakemisessa olivat kaikkien kannalta hyviä. Järjestelyä tullaan sen vuoksi jatkamaan säännöllisesti. Suomalaisille yrityksille ilmainen palvelu on tehokas ja helppo tapa aloittaa yhteistyötahojen etsintä. Selkeällä kiinaksi käännetyllä viestillä saavutetaan verkoston avulla laaja joukko uusista tuotteista ja ratkaisuista kiinnostuneita kiinalaisia tahoja. Yhteensä videokokoukseen osallistuneita henkilöitä oli noin viisikymmentä, joista pääosa oli etäyhteyksien päässä olevia kiinalaisia.