english suomenkielinen Chinese

Suomalaisen sähköauto-osaamisen markkinointia Kiinaan

22.09.2014

Hermia Yrityskehitys järjesti tiistaina 16.9. yhdessä kiinalaisen tytäryrityksensä WiTTC:n kanssa videokonferenssin, jossa suomalaiset sähköauto-osaajat pääsivät esittelemään tutkimuksiaan ja tuotteitaan suurelle joukolle kiinalaisia tahoja

Hermia Yrityskehitys järjesti yhdessä WITTC:n ja Jiangsu Association for Science and Technologyn (JAST) kanssa toisen videokonferenssin, jossa tällä kertaa esiteltiin Suomalaista sähköauto-osaamista ja – tutkimusta Kiinalaisille yrityksille ja organisaatioille. Suomesta osallistujina olivat Metropolia ammattikorkeakoulun Raceabout projekti esittelijöinään professori Pekka Hautala  ja Harri Santamalan, Tampereen teknillisen yliopiston professori Nikolay Tchamov esitteli sähköautojen akkujen hallintajärjestelmiä, Visedo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Ristimäki yrityksensä tuotteita ja tutkimusta sekä Green Net Finlandin kehittämispäällikkö Arto Haakana suomalaista sähköautotutkimusta yleisesti.

Kiinassa oli kokoontunut yli kolmeenkymmeneen eri paikkaan Jiangsun provinssin alueella lähes sata asiasta kiinnostunutta yritystä ja organisaatiota kuuntelemaan esityksiä, jotka käännettiin asiantuntevan tulkin johdolla kiinaksi. Jokaisen esityksen jälkeen oli aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Nyt toista kertaa tällä konseptilla järjestetyssä videokonferenssissa saadaan esiteltyä helposti ja nopeasti suomalaista osaamista laajalle joukolle oikeaan kohderyhmään kuuluville kiinalaisille tahoille. Eri toimialoille suunnattuja vastaavanlaisia videokonferensseja tullaan varmasti järjestämään jatkossakin. Kokemusten perusteella tämä koetaan helpoksi ensimmäiseksi askeleeksi uusien yhteistyötahojen tai jopa rahoittajien löytämiseen.

Järjestelyn kokemukset uuden teknologian hyödyntämisessä kumppanien hakemisessa olivat kaikkien kannalta hyviä. Järjestelyä tullaan sen vuoksi jatkamaan säännöllisesti. Suomalaisille yrityksille ilmainen palvelu on tehokas ja helppo tapa aloittaa yhteistyötahojen etsintä. Selkeällä kiinaksi käännetyllä viestillä saavutetaan verkoston avulla laaja joukko uusista tuotteista ja ratkaisuista kiinnostuneita kiinalaisia tahoja. Yhteensä videokokoukseen osallistuneita henkilöitä oli noin viisikymmentä, joista pääosa oli etäyhteyksien päässä olevia kiinalaisia.