english suomenkielinen Chinese

Hermia Yrityskehitys kehittää Kiina-palvelujaan

19.01.2018

Merkittävimmät uudistukset koskevat toiminnan uudelleen vastuuttamista ja palveluprosessissa tarvittavien asiakaskohtaisten projektityöntekijöiden määrän kasvattamista. Samalla uudistuksessa on yksinkertaistettu toiminta- ja organisaatiomallia. 

 

Palveluprosessia uudistetaan siten, että erityisesti Shanghain, Nanjingin ja Dongguan alueelle haetaan lisää eri alojen osaajia kasvavan asiakasprojektikannan käytännön työhön. Eri alojen koulutuksen saaneet henkilöt kiinnitetään omiin vahvuusalueisiinsa sopiviin asiakashankkeisiin, jolloin eri toimialojen tuntemisen lisäksi mm. kielellisinä haasteina olevat ammattitermit hallitaan entistä paremmin. Näin pystytään entistä paremmin varmistamaan yhteisymmärrys suomalaisen ja kiinalaisen tahon välillä.

Uusi toimintamalli on vastausta nopeasti muuttuvaan markkinaan nykyaikaisessa yrityskulttuurissa. Tämän uuden ketterän lähestymistavan ansiosta Kiina-toimintoihin yhtiön johto Suomessa pystyy kommunikoimaan paremmin ja tehokkaammin kiinalaisten partnereidemme ja tekemään parempia päätöksiä nopeammin.

Hermia Yrityskehityksen asiakasmäärä ja palveluliiketoiminta kasvaa Kiinassa vuoden 2018 aikana vuoden 2017 tasosta. Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana pk- asiakasyritykset saavuttavat palvelujen avulla uuttaa vientiä vähintään 50 miljoonan euron edestä.

Keskeisessä roolissa työssä ovat hyvät yhteistyösopimukset erityisesti Jiangsu, Guangdong, Shanghai ja Rugao Association for Science and Technologyjen kanssa, joiden kanssa käytännön työtä tehdään aktiivisesti.

Muutoksia ja uutta toimintamallia tukemaan Hermia Yrityskehitys Oy:n Kiina- palveluista ja liiketoiminnasta vastaaksi johtajaksi ja partneriksi on 19.12.2017 alkaen nimitetty Wendy Keski-Keturi, joka palaa äitiyslomaltaan ottamaan aktiivisen roolin Kiina-toimintojen johdossa. 

 

        Lisätietoja:
        Johtaja, Wendy-Keski Keturi
        +358 44 359 2380

        Toimitusjohtaja, Pekka Jussila
        +350 50 60213