english suomenkielinen Chinese

 

Liiketoiminnan kehittäminen

Kehitys-suunnitelmat ja -hakemukset

Yrityksen kehityshankkeet, kuten tuotekehitys tai organisaation kehittäminen, ovat usein projektiluontoisia toimia. Yrityksillä on omat resurssit kehitysprojektien työtehtävien läpivientiin, mutta usein projektin määrittely ja selkeän projektisuunnitelman laatiminen ovat haasteita projektin tukirahoituksen saamiseksi. Hermia Yrityskehityksen kautta saat apua kehitysprojektin tarkempaan määrittelyyn, tukirahoituksen saamiseen sekä julkisista (Tekes, ELY-keskus, Finnvera, EU-rahoitukset) että yksityisistä lähteistä tarvittavan omarahoitusosuuden hankkimiseksi.

Tuotehaku

Tuotehaku on alihankintakonepajoille suunnattu palvelu, jolla yritykselle etsitään oma tuote valmistettavaksi. Yritykselle haetaan eri lähteistä asiakkaan itse määrittämien kriteerien mukaista kaupallisesti saatavilla olevaa tuotetta/tuoteideaa tai teknologiaa, josta on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa. Tuotetta etsittäessä huomioidaan yrityksen osaaminen sekä vahvuudet. Palvelu auttaa yrityksiä liiketoimintansa tehostamisessa ja uudelleen järjestämisessä.

Tuotekehitys-klinikka

Tuotekehitysklinikka pyrkii ratkaisemaan yksittäisen tuotteen kehitykseen liittyviä ongelmia. Hyödyntämällä eri verkostoja ja malleja on mahdollista kohdentaa tietotaitoa juuri sinun yrityksesi tuotekehitysongelmien ratkaisuun. Kattava ja vahva kontaktiverkostomme yritys- ja tutkimusmaailmaan tarjoaa eri toimialojen asiantuntijaresurssit käyttöösi. Lisäksi toimialojen opiskelijoiden tuoretta tietämystä voidaan hyödyntää kehitystyössä ja erilaisissa Living Lab –konsepteissa.

Strategiat ja liiketoiminta-suunnitelmat

Yrityksen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen pohjautuvat hyvin suunniteltuun ja valmisteltuun liiketoimintastrategiaan. Strategiatyön lähtökohtana on selkeyttää olemassa olevaa liiketoimintaa sekä vastata muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin. Liiketoimintastrategian määrittelyssä käydään läpi seuraavat kokonaisuudet: Tuote/palvelu, kilpailuedut, markkinapotentiaali, ansaintamallit, tiimi ja resurssit, taloudelliset laskelmat, riskit. Liiketoiminnastasi tunnistetaan avaintekijät, joiden hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi tehdään tarpeelliset strategiset valinnat, jotka turvaavat menestymisen myös jatkossa.

Kampus-yhteistyö

Meillä on pitkäaikainen kokemus yliopisto-yritys yhteistyön tukemisesta eri keinoin. HYK on alkujaan perustettu Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusinnovaatioiden kaupallistajaksi. Tarjoamme palveluja tutkijoiden ja opiskelijoiden tutkimustulosten kaupallistamiseen ja yhteistyökumppaneiden etsimiseen kansainvälisellä tasolla.

Prosessi-konsultointi ja työnohjaus

Prosessikonsultointi ja työnohjaus ovat organisaation sisäistä kehittämistä, työyhteisön toimivuuden lisäämistä ja työhyvinvoinnin varmistamista. Se pyrkii organisaation ja työyhteisön toimintamekanismien ymmärtämiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä uusien työ-, toiminta- ja ajattelutapojen omaksumiseen. Siinä voidaan tarkastella myös omaan työrooliin liittyvien kysymyksien, kokemuksien ja tunteiden jäsentämistä. Prosessikonsultoinnissa ja työnohjauksessa on tavoite ja päämäärä. Tavoitteena on luoda uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia ja ratkaisuja päätöksien tueksi. Prosessikonsultointi sopii hyvin esim. organisaation kehityshankkeen tueksi. Työnohjaus sopii johdolle, esimiehille, työntekijöille ja työyhteisöille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Se sopii toimialasta riippumatta erilaisille organisaatioille ja myös eri organisaatioiden samassa työtehtävässä oleville työntekijöille tai esimiehille.

 

Kasvu- ja kehitysrahoitus

Rahoituksen suunnittelu

Autamme yritystäsi määrittelemään rahoitustarpeen ja suunnittelemme yhdessä kanssasi rahoitusstrategian, joka tukee yrityksesi tavoitteita (toteutus ja exitit). Rahoituksen suunnittelu voidaan kohdentaa esim. uuden yrityksen perustamiseen tai tietyn liiketoiminta-alueen lanseeraamiseen.

Kehitysrahoitus

Tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen on saatavilla erilaisia julkisia rahoituksia. Keskeiset julkiset operoijat pk-yritysten parissa ovat Tekes, ELY-keskukset, Keksintösäätiö ja Finnvera sekä EU:n myöntämät rahoituselementit. Autamme yritystäsi kohdentamaan rahoitustarpeenne oikealle taholle, projektoimaan kehityshankkeenne projektisuunnitelmaksi ja valmistelemaan tarvittavan materiaalin rahoituksen hakemista varten.

Rahoituspaketit

Yrityksen kasvun mahdollistaminen tai toiminnan jatkuvuuden turvaaminen perustuu usein yrittäjien tai yrityksen ulkopuolisen rahoituksen ja julkisten rahoituslähteiden yhdistämiseen. Meillä on vahva asiantuntemus julkisista rahoitus- ja tukielementeistä, joita voidaan soveltaa kehityshankkeisiin sekä vahvat verkostot yksityisen pääomarahan kanavoimisesta kehityshankkeiden tueksi. Yhdessä voimme suunnitella yrityksellesi sopivan rahoituspaketin sekä laatia tarvittavan materiaalin rahoittajia varten.

Hermia Ventures

Hermia Ventures Oy on alku- ja kasvuvaiheen teknologiayritysten rahoittaja, joka tekee sijoituksia lupaaviin yrityksiin toimialariippumattomasti. Rahaston lähtökohtana on tukea pienillä sijoituksilla ja lainoituksilla potentiaalisia alkuvaiheen yrityksiä. Alkuvaiheen sijoitukset toimivat yleensä osana isompaa rahoituskokonaisuutta, jonka avulla yrityksen menestyminen voidaan turvata. Sijoittajina rahastossa toimii sekä yksityishenkilöitä että yksityisiä ja julkisia organisaatioita. Lisätietoja Hermia Ventures –rahastosta, sen toiminnasta sekä sijoitusportfoliosta voit lukea rahaston verkkosivuilta http://www.hermiaventures.fi

 

Kansainvälistymispalvelut

Yhä useammat yritykset toimivat kansainvälisesti. Pystyäksesi hyötymään kansainvälisistä markkinoista ja uusista markkina-alueista, on tärkeää löytää oikeat yhteistyökumppanit ja verkostot.

Hermia Yrityskehitys toimii aktiivisesti kansallisissa sekä kansainvälisissä projekteissa ja verkostoissa, jotka tukevat kansainvälisen toiminnan kehittämistä.

Palvelumme ovat aina asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti toteutettuja ja niissä hyödynnetään myös kohdemaiden yrityskehityskumppaneidemme palveluja.

Autamme yritystäsi myös julkisen rahoituksen suunnittelussa ja hakemisessa kv-hankkeeseesi.

Eurooppa
&
lähialueet

Hermia Yrityskehitys tarjoaa kumppaniverkostonsa kanssa Eurooppaan ja lähialueille kumppaninhakupalveluja, markkina- ja taustaselvityksiä sekä apua liiketoiminnan käynnistämiseen.

Oman kumppaniverkostonsa lisäksi Hermia Yrityskehitys tekee tiivistä yhteistyötä Enterprise Europe Network  sekä European Business and Incubator Centre Network –verkostojen kanssa.

Kiina
&
Aasia

Yrityksemme on jo seitsemän vuoden ajan aktiivisesti vienyt ja auttanut asiakasyrityksiään pääsemään Kiinan markkinoille sekä tarjonnut palvelujaan kumppanuuksien luomiseen kiinalaisten yritysten kanssa. 

Vahvuuksiamme yhteistyölle paikallisten tahojen, mm. Jiangsun, Guangdongin ja Hubein maakuntien kanssa solmitut kattavat yhteistyöverkostot sekä kykymme toimia niin suomeksi, englanniksi kuin kiinaksi.

Tarjoamiamme palveluja ovat mm. yrityksen oman edustuston perustaminen, partnerihaut, tapaamisten järjestelyt, kumppanuusanalyysit, markkinatutkimukset, investorien haku sekä laaduntarkastuspalvelut.

Messut

Onko kiinnostavat messut tai tärkeä kontaktointitapahtuma menossa sivu suun omien aikataulujen tai resurssipulan takia?

Tarjoamme apuamme yrityksille, jotka haluavat esitellä toimintaansa kansainvälisillä messuilla tai tapahtumissa etukäteen valituille asiakkaille.


Valmistelemme yhdessä yrityksen edustajien kanssa tapaamiset valittujen kohdeyritysten puolesta, hoidamme sovitut tapaamiset ja raportoimme tulokset.

Alta löydät lisätietoa kansainvälistymispalveluistamme.

Laajentaessasi liiketoimintaasi toiseen maahan, tarvitset aina päteviä ja luotettavia kumppaneita. Omat asiantuntijamme yhdessä kumppaniverkostomme asiantuntijoiden kanssa auttavat sinua niiden löytämisessä. Verkostojemme kontaktipinta käsitää tuhansia yrityskontakteja ja parnerinhakupalvelumme auttaa sinua valitsemaan kaikista potentiaalisimmat parnerit yhteistyöneuvotteluihin.

Tarjoamme soft-landing palvelut yhdessä kiinalaisen yhteistyöverkostomme kanssa. Hermia Yrityskehitys on rakentanut vahvan ja toimivan yhteistyöverkoston Jiangsu Association for Science and Technology (JAST) kanssa tukemaan kansainvälistä yhteistyötä, parnerinhakua ja teknologiansiirtoa. JAST työllistää yli 600 teknologiaorientoitunutta henkilöä Jiangsun kaupungeissa, joiden tehtävänä on auttaa yrityksiä ostamaan tarvitsemaansa teknologiaa ulkomailta. Hyödyntämällä verkostojaan Hermia Yrityskehitys pystyy auttamaan eurooppalaisia yrityksiä rakentamaan kumppanuuksia, solmimaan sopimuksia sekä kasvattamaan liiketoimintaansa Kiinassa Euroopasta käsin.

Toimintamme perustuu Kiinan markkinoiden tarpeisiin ja tarjontaan. Viime vuosien kovan työn ansiosta olemme rakentaneet järjestelmällisen prosessin sekä laajan ja kattavan verkoston tarjotaksemme sekä eurooppalaisille että kiinalaisille asiakkaillemme keskitetyt soft-landing palvelut.

Jiangsu facts: There are over 30 cities in Jiangsu province, including Suzhou (leading city of nano-technology), Nanjing (leading city of chemical), Wuxi (leading city of ICT) and among them. Driven by technology companies, its GDP was about USD 600bn in 2012 - highest GDP per capita in China.

Ole hyvä ja tarkastele liiketoimintapalvelujamme Kiinassa:

MARKKINA-SELVITYKSET

 • Toimialan dynamiikka
 • Kilpailija-analyysit
 • Markkinatarve ja –mahdollisuudet
 • Tulevaisuuden trendit
 • Market entry -strategiakonsultointi

KUMPPANIHAKU

 • Kumppaniprofiilin määrittely
 • Potentiaalisten kumppanien aito kiinnostus
 • Kumppani / asiakas / sijoittaja match-making
 • Tehdasvierailut ja tapaamiset kasvokkain
 • Käännökset ja tulkinnat paikalliselta kiinalaiselta asiantuntijalta
 • Sopimusneuvotteluissa avustaminen
 • Ongelmanratkaisu

RAHOITUS-AVUSTUKSET

 • Kiinan hallituksen rahoitusavustukset
 • Wuxi 530 Scheme

LAADUN-TARKASTAJA

 • Tilausperusteinen tai koko/osa-aikainen
 • Nopea reagointi
 • Pätevät kiinalaiset insinöörit
 • Selkeät ohjeistukset laaduntarkastajalle
 • Selkeä raportointi laaduntarkastajalta
 • Selkeä paketti, jossa hinta sisältää kaikki kulut

JOINT VENTURE

 • Kaikki hallinnolliset tehtävät
 • Omistusrakenne
 • Hautomopalvelut
 • Oikeuspalvelut
 • Strategiapalvelut

MYYNTI-TOIMISTO

 • Myyntitoimiston tai edustuston perustaminen
 • Myyntipäällikön palkkaus myyntikanavien tai suoramyynnin hoitamiseen
 • Puhelinpalvelu
 • Verkko kauppa sosiaalisen median markkinointistrategialla
 • Nopea reagointi kiireellisiin ongelmiin Kiinassa

PÄIVITTÄISET TOIMET

 • Kommunikaatio ja dokumentaatio
 • Ongelmanratkaisu
 • Asianajajalta sopimukseen oikeudellista apua
 • Tullisäädökset, asetukset ja määräykset
 • Liiketoiminnan lainsäädännölliset palvelut
 • Johtajakoulutus
 • Patenttihakemukset
 • Tavaramerkin rekisteröinti

TUOTANNON KÄYNNISTYS

 • Tehtaan perustaminen
 • Talouslaskelmat
 • Strategianeuvonta
 • Laadunvalvonta
 • Henkilöstön rekrytointi ja johtaminen
 • Suunniteltujen tavoitteiden toteuttaminen