TIETOA YRITYKSESTÄ

Tarinamme alku

Yhtiö perustettiin vuonna 1992 Tampereen Teknillisen Korkeakoulun hallintojohtaja Seppo Loimion aloitteesta kaupallistamaan perusbudjetilla rahoitettuja korkeakoulun tutkimustuloksia. Samaan aikaan yhtiö solmi Tampereen Teknologiakeskus Hermian kanssa yhteistyösopimuksen teknologiakeskuksen yrityskehitystoiminnan toteuttamisesta.

Alusta asti toiminta on ollut innovatiivista, joustavaa ja tehokkaasti asiakaslähtöistä. Toiminnan aikana on arvioitu tuhansia liike-, tuote- ja tutkimusideoita, tehty työtä satojen eri alojen ja eri elinkaaren vaiheen yhtiöiden kanssa, oltu osana kymmeniä EU- rahoitteisia projekteja, sekä toteutettu satoja yrityskohtaisia kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita.

Tänäkin päivänä työmme pohjaa tekemällä oppimiseen ja kokemuksien hyödyntämiseen sekä jatkuvaan uuden oppimiseen.

Mitä teemme ja tarjoamme

Autamme asiakkaitamme löytämään uusia markkinoita, asiakkaita ja tuotteita sekä eri projekteihin ja kehitysvaiheisiin sopivia rahoituksia. Tarjoamme markkinalähtöisesti palvelujamme liiketoiminnan kehittämiseen, tuotteiden etsintään, kasvun, kehittämisen ja kansainvälistymisen rahoituksiin sekä kansainvälisiin operaatioihin.

Miksi valita meidät

Pystymme tuomaan arvoa palveluillamme eri alojen asiakkaille omilla vahvoilla alueillamme. Kilpailukykymme pohjautuu paitsi verrattomaan ja opettavaan historiaan, myös erityisesti jokapäiväisten uusien vaativien asiakashankkeiden tuomiin kokemuksiin.

Käsittelemme luottamuksellisesti ja vastuullisiesti yrityskohtaisia tietoja ja liikesalaisuuksia, mutta olemme myös oikealla tavalla avoimia jakamaan asioita.

Asiakaspalautteiden mukaan olemme joustava, ennakkoluuloton, tehokas ja luotettava taho useiden pitkäaikaisten asiakkaidemme mielestä. Tästä merkkinä ovat pitkät, parhaimmillaan jopa yli 28 vuotta kestäneet asiakassuhteet eräiden edelleenkin liike-elämämme huippuun kuuluvien yhtiöiden kanssa.