KASVUN RAHOITUS​

Rahoituksen suunnittelu, rahoituslaskelmat ja rahoituspaketit

Määritämme asiakkaan kanssa rahan käyttökohteet, laskemme rahoitustarpeen suuruuden ja arvioimme tulo- ja omarahoituksen toteutumista sekä niiden riittävyyttä. Näiden pohjalta teemme rahoituslaskelman kohdevuosille ja suunnittelemme, mistä lähteistä, miten ja millä askelilla saamme tarvittavan rahoituksen hankittua.

Rahoitus on usein erityisesti kasvuyhtiöillä rakennettu projekteissa niin, että rahan lähteitä on useita. Kokemuksemme tuo vahvuutta erilaisten rahoituslähteiden rahoituksen yhteensovittamiseen, niiden saatavuuden realistiseen arviointiin, eri rahoittajien erilaisten vaatimusten ja julkisen rahoituksen De Minimis- sääntöjen ymmärtämiseen sekä näkemyksiin rahoituspakettien suuruuksista ja sisällöistä.

 

Rahoitushakemukset

Teemme asiakkaan kanssa rahoitushakemukset hankekuvauksineen ja liitteineen erilaisiin yksityisiin rahoituslähteisiin ja kansallisiin julkisiin rahoituslähteisiin, kuten Business Finlandille, ELY-keskuksille ja erilaisiin kehitysohjelmiin. Yhteistyöverkoston kautta ylläpidämme ajantasaista tietoa siitä, mitä rahoituksia EU- lähteistä on saatavilla.

EU:n suuntana on ollut, että useisiin isompiin kehitysprojekteihin budjetoidaan pilotti-, kokeilu- ja kehitysavustusta, ns. Cascade- rahoitusta, jonka käytöstä ja kohdeyhtiöistä EU-rahoitteinen projekti itse päättää. Myös näistä eri alojen projektien Cascade- rahoitusmahdollisuuksista saat tietoa meiltä.