KANSAINVÄLISET OPERAATIOT

Toteutamme yrityskohtaisesti räätälöityjä projekteja viennin edistämisessä ja uusien markkinoiden valloittamisessa. Eniten kokemuksia ja valmiuksia meillä on palvella EU-alueen lisäksi Kiinassa (Jiangsu, Quangdong, Shanghai ja HongKong), Egyptissä ja Vietnamissa.

Tyypillisimmät tehtävät, joita asiakkaat meiltä tilaavat ovat jaoteltuna seuraavasti.

Markkina-analyysit ja tiedonhaku

Jos kohdemarkkina on uusi tai tarvitaan päivitettyä tietoa nopeasti kehittyviltä markkinoilta, toteutamme markkinaselvitykset, tiedon hankinnan ja taustojen tarkistukset tehokkaasti. Käytämme ajantasaista tietoa arvioissa, kannattaako markkinoille yrittää ja mitkä ovat mahdollisuudet ja riskit. Tuloksena voi olla päätös lähteä, olla lähtemättä tai ainakin yrittää lähteä uuteen markkinaan.

Henkilö- ja palkkapalvelut

Palkanmaksuun liittyy erityisesti kehittyvillä markkinoilla paikallisia erityispiirteitä. Kiinassa useat ulkomaalaiset yhtiöt ovat kohdanneet realisoituneita riskejä, koska he eivät ole tunteneet paikallista työlainsäädäntöä vaan maksaneet palkkaa oman kokemuksensa mukaan. Nämä riskit vältetään hyödyntämällä Kiinassa Hermia Shanghai Human Resources Ltd Co:n palkanlaskenta ja maksupalveluita. Yhtiö hoitaa asiantuntevasti ja ammattimaisesti HR palvelut, hakupalvelut ja kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat.          

Suunnitelmat, tehtävät, laskelmat ja resurssit markkinoille menemiseksi

Kokemuksemme kautta tuomme oman arviomme asiakkaiden suunnitelmiin siitä, mitä onnistumiseen vähintään tarvitaan. Paljonko aikaa, rahaa ja resursseja tarvitaan, mitkä ovat parhaat vaihtoehdot edetä ja mikä on valittu toteutussuunnitelma.

Agentin, jälleenmyyjän, asiakkaan, tuotteen tai pilot- projektin haku

Kun tavoite on selvä, haemme eri vaihtoehdot, joista asiakas voi valita sopivimman. Usein valinnat tehdään potentiaalisten kumppanien tapaamisten jälkeen.

Oman yhtiön, yhteisrahoitusprojektin tai yhteisyhtiön perustaminen

Kun kumppanit on löydetty tai halutaan suoraan perustaa oma yhtiö uudelle markkinalle, hoidamme perustamiset ja rekisteröinnit. Erityisesti Kiinaan on myös ollut erillisiä yhteisrahoitushankkeita, joissa olemme olleet etsimässä kumppania ja rakentamassa yhteistä projektia.

Myyntiedustajapalvelu

Joskus uusi tuote jää agentilla ja jälleenmyyjällä vähemmälle huomiolle myyntiedustajien myydessä katteellisimpia ja helpommin myytäviä muita tuotteita. Tällöin ja usein muutoinkin oma myyntiedustaja on oikea ratkaisu. Useilla kehittyvillä markkinoilla kohtuullisella panostuksella myyntiin saadaan rekrytoitua osaavia myyjiä.

Kansainväliset kiihdyttämöohjelmat

Tarjoamme itse ja välitämme kiihdyttämöprojekteja yhtenä tapana hankkia paikallisen markkinan tuntemusta, kokemusta ja osaamista. Kansainvälinen kiihdyttämö sisältää yrittäjien koulutusta kohdemarkkinamaassa ja on yksi kanava uusille markkinoille.

Muut liiketoiminnan tukipalvelut

Järjestämme laaduntarkastuspalvelut, kontrollerit, kirjanpitopalvelut, juridiikkapalvelut ja patenttiasiamiespalvelut.