LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Strategiatyö ja liiketoimintasuunnitelmat

Strategiatyö ja liiketoiminta-
suunnitelmat

Strategiatyössä olennaista on päästä järjestelmällisellä prosessilla tehokkaasti loogiseen tulokseen, josta voidaan johtaa strategiset kehitysprojektit, mittarit ja toteutusaikataulut. Strategiatyön ja -prosessin liikkeen sekä suunnan ohjaamisessa olemme vahvoja. Ulkopuolinen näkemyksemme auttaa yritystä strategian kiteyttämisessä ymmärrettävään muotoon.

Liiketoimintasuunnitelmien sisältöjen ja laskelmien suhteen pidämme prosessin läpiviennissä ja kirjoittamisessa huolta siitä, että suunnitelmiin rakennetaan realistiselta pohjalta lähtevä ajatuksellinen punainen lanka.

Palvelut kehitys- ja kv-projekteihin

Palvelussa asiakkaan projektille nimitetään asiantuntija, jonka tehtävät räätälöidään asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan. Usein asiantuntijamme on projektin ohjausryhmän jäsen, joka auttaa projektin ohjauksessa, toteutuksessa, projektikokouksissa, dokumentoinnissa sekä väli- ja loppuraportoinneissa esim. rahoittajalle.

Kehityshankkeiden projektisuunnitelmien ideointi ja laatiminen

Palvelemme asiakkaita kuvaamalla kehitysideat tehtäviksi, kokonaisuuksiksi ja työpaketeiksi, joissa on kuvattuna vastuut, aikataulut ja resurssit. Toistojen kautta vahvuudeksemme on tullut projektisuunnitelmien hahmottaminen ja rakentaminen asiakkaan tarpeiden ja strategian mukaisiksi, yhteistyötahoille ymmärrettäviksi ja valittaviin rahoituslähteisiin yhteensopiviksi.

Tuotehaku

Tuotehaku-prosessilla yritykselle etsitään oma tuote. Asiakkaan kanssa laaditaan aluksi hakukriteerit. Sen jälkeen suorahakuna haetaan eri lähteistä kriteerien mukaista tuotetta, tuoteideaa tai teknologiaa, josta on mahdollista rakentaa uutta omaa liiketoimintaa.